0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

25 Th7 2018

Ngữ pháp – Thì thời gian | Bài 4 – Hiện tại hoàn thành

/
Posted By
/
Comments0

Bài 4 – Hiện tại hoàn thành

Ở bài viết trước, ta đã nhắc đến khía cạnh hoàn thành của sự vật và sự việc trong quá khứ. Thì hiện tại hoàn thành cũng tương tự như vậy.

Chức năng chính của thì hiện tại hoàn thành là đưa ra sự kết thúc và hoàn thành của những quá trình và những hành động tính đến thời điểm hiện tại.

Điều cần đặc biệt chú ý ở đây, đó là sự khác biệt với thì quá khứ hoàn thành (hay thì tương lai hoàn thành mà sẽ được nhắc đến ở bài viết sau) đó là thời điểm kết thúc.

Đối với quá khứ hay tương lai, hai khái niệm này là vô tận trong khoảng thời gian. Nếu như không đưa ra thời điểm cụ thể và xác định ta sẽ không thể biết chính xác hành động sử dụng tính chất hoàn thành kết thúc ở thời điểm nào.

Tuy nhiên, đối với thì hiện tại hoàn thành, thì thời điểm kết thúc ở đây được mặc nhiên xác định là thời điểm hiện tại, và hiện tại thì chỉ có một, đã xác định và không cần phải giải thích thêm.

Cấu trúc ngữ pháp của hiện tại hoàn thành:

have/has + Ved/irregulars (past participles – phân từ hai)

Thì hiện tại hoàn thành cũng được sử dụng để nói đến những trải nghiệm tính đến thời điểm hiện tại.

Dấu hiệu có thể là số lượng hoặc khoảng thời gian (được sử dụng với giới từ “for”).

Ví dụ :
For two minutes
For three months

Một số ví dụ của hiện tại hoàn thành

  • I have seen that film three times.
  • She thinks she has met John a couple of times before.
  • There have been many global groups in Japan.
  • People have not traveled to Mars.
  • Have you played the football yet?
  • Nobody has ever flied without a plane or any other support equipments

Chúc các bạn có những bài học bổ ích!

Leave a Reply