0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

15 Th10 2018

NHỮNG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CHUYÊN DỤNG CHO NGƯỜI ĐAM MÊ VẺ ĐẸP NGÔN NGỮ

/
Posted By
/
Comments0

1.A Penny Saved Is A Penny Earned

1 xu tiết kiệm cũng như 1 xu làm ra

2. A Piece Of Cake

Dễ như ăn cháo

3.Actions Speak Louder Than Words

Hành động có giá trị hơn lời nói

4.Add Fuel To The Fire

Thêm dầu vào lửa

5.Cost An Arm And A Leg

Trả 1 cái giá cắt cổ

7.Arm In Arm

Tay trong tay

8.Beating Around The Bush

Vòng vo tam quốc

9.Better Late Than Never

Thà trễ còn hơn không

10.Birds Of A Feather Flock Together

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

11.Bite Your Tongue

Cố gắng im lặng

12.Blood Is Thicker Than Water

1 giọt máu đào hơn ao nước lã

13.Go while the going is good

Hãy chớp lấy thời cơ

14.Burn Your Bridges

Đốt cầu của mình, tức là tự làm mất đi cơ hội của mình

15.Burning The Candle At Both Ends

Vắt kiệt sức ra để làm việc

16.Call It Off

Hủy bỏ

17.Curiosity Killed The Cat 

Sự tò mò có thể rất nguy hiểm

18.Don’t Count Your Chickens Until They’re Hatched

Trứng chưa nở đã đếm gà

19.Don’t Put All Your Eggs In One Basket

Đừng bỏ tất cả trứng vào 1 rổ, tức hãy chia đều những nguy cơ ra nhiều nơi để giảm rủi ro

20.From Rags To Riches

Từ nghèo khổ trở thành cự phú

21.Great Minds Think Alike

Tư tưởng lớn gặp nhau

22.It Takes Two To Tango

Có lửa mới có khói

23.Let Sleeping Dogs Lie

Đừng gợi lại những chuyện không hay

24.Neither A Borrower, Nor A Lender Be

Đừng cho mượn tiền, cũng đừng mượn tiền

25.Everybody Is On The Same Page

Mọi người đều hiểu vấn đề

26.Out Of Sight, Out Of Mind

Xa mặt cách lòng

27.Practice Makes Perfect

Càng tập luyện nhiều càng giỏi

28.Put Your Foot In Your Mouth

Tự há miệng mắc quai, nói lỡ lời

29.Seeing is believing

Tai nghe không bằng mắt thấy.

30.Easier said than done

Nói dễ, làm khó

31.One swallow does not make a summer

Một con én không làm nên mùa xuân

32.Time and tide wait for no man

Thời giờ thấm thoát thoi đưa. Nó đi đi mãi có chờ đợi

33.Grasp all, lose all

Tham thì thâm

34.Let bygones be bygones

Hãy để cho quá khứ lùi vào dĩ vãng

35.Hand some is as handsome does 

Cái nết đánh chết cái đẹp

36.When in Rome, do as the Romes does 

Nhập gia tuỳ tục

37.Clothes does not make a man

Manh áo không làm nên thầy tu.

38.Don’t count your chickens, before they are hatch

Chưa đỗ ông Nghè đã đe Hàng tổng

39.A good name is better than riches

Tốt danh hơn lành áo

40.Call a spade a spade

Nói gần nói xa chẳng qua nói thật

41.Beggar’s bags are bottomless

Lòng tham không đáy

42.Cut your coat according your clothes

Liệu cơm gắp mắm

43.Bad news has wings

Tiếng dữ đồn xa

44.Doing nothing is doing ill

Nhàn cư vi bất thiện

45.A miss is as good as a mile

Sai một li đi một dặm

46.Empty vessels make a greatest sound

Thùng rỗng kêu to

47.A good name is sooner lost than won

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng

48.A friend in need is a friend indeed

Gian nam mới hiểu bạn bè

49.Each bird loves to hear himself sing

Mèo khen mèo dài đuôi

50.Habit cures habit

Lấy độc trị độc

Leave a Reply