0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

25 Th7 2018

Ngữ pháp – Thì thời gian | Bài 9 – Tương lai tiếp diễn

/
Posted By
/
Comments0

Bài 9 – Tương lai tiếp diễn

Vẫn nói đến tính chất tiếp diễn. Bản chất của tính chất tiếp diễn vẫn là như vậy, vẫn không có gì thay đổi, được sử dụng để diễn tả một quá trình đang xảy ra, đã bắt đầu và chưa kết thúc, cho dù thời điểm nói có nằm ở trong quá khứ, hiện tại, hay là tương lai.

Thì tương lai tiếp diễn cũng tương tự như vậy, được sử dụng để nói đến một quá trình trong tương lai. Cụ thể hơn là một thời điểm ở giữa một quá trình sẽ xảy ra trong tương lai.

Có thể thấy rõ rằng, khi nói đến tương lai, chúng ta không thể chắc chắn một điều gì. Nhưng hành động chỉ có hai tính chất: nhất thời và quá trình. Như vậy tương lai đơn có thể được sử dụng để diễn tả những hành động nhất thời có thể sẽ xảy ra trong quá khứ.

Còn đối với những hành động mang tính quá trình có thể sẽ xảy ra trong tương lai, chúng ta có thể sử dụng thì tương lai tiếp diễn như để mô tả quá trình đó đã xảy ra trong tương lai rồi, đã bắt đầu và đang diễn ra rồi.

Nói thì trừu tượng, nhưng ta có thể nhìn vào hai ví dụ dưới đây để phân tích và hiểu rõ hơn:

  • At 11 p.m. tonight, I will sleep.
  • At 11 p.m. tonight, I will be sleeping.

Trong câu thứ nhất, ta hiểu rằng nhân vật “I” chưa đi ngủ vào lúc 11 giờ tối, mà chỉ chuẩn bị đi ngủ, đưa ra kế hoạch là sẽ ngủ vào lúc 11 giờ tối.

Trong câu thứ hai, sử dụng thì tương lai tiếp diễn, ta hiểu rằng nhân vật “I” phải đi ngủ từ trước 11 giờ rồi, tại thời điểm 11 giờ tối, nhân vật “I” đã phải đang trong quá trình ngủ rồi, tức là đã đi ngủ từ trước đó.

Một số ví dụ và cách sử dụng khác của thì tương lai tiếp diễn

  • This time next week I will be sun-bathing in Bali.
  • I guess you’ll be feeling thirsty after working in the sun.
  • Will I be sleeping in this room?
  • When he is in Australia he will be staying with friends.
  • Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.

Chúc các bạn có những bài học bổ ích!

Leave a Reply