0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

Giang Nguyen’s blog

Văn hóa chửi

Posted on10 Th3 2018
Comments0
VĂN HÓA CHỬI “Phen này ông quyết đi buốn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu…” Các thể loại chửi? Chửi phổ biến nơi...
Read More

Văn hóa chửi

Posted on10 Th3 2018
Comments0
CÔ HỌC SINH LỚP 6 NÓI VỀ VĂN HÓA CHỬI Đây là bài viết về VĂN HÓA CHỬI của người Việt từ góc nhìn của...
Read More

Thư con gửi mẹ

Posted on10 Th3 2018
Comments0
LÀM CHA MẸ, CÓ KHI NÀO CHÚNG TA BIẾT CON MÌNH ĐANG NGHĨ GÌ? THƯ CON GỬI MẸ MẸ ỢI, MẸ HÃY BUÔNG ĐIỆN THOẠI...
Read More

Thư mẹ gửi con

Posted on10 Th3 2018
Comments0
CON ƠI, MẸ LIKE VÀ COMMENT NỐT BÀI NÀY CỦA THẦY RỒI MẸ BUÔNG BỎ ĐIỆN THOẠI LUÔN ĐÂY! Con gái yêu dấu, Đêm qua...
Read More