0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn
Day

Tháng Ba 10, 2018

Văn hóa chửi

Posted on10 Th3 2018
Comments0
VĂN HÓA CHỬI “Phen này ông quyết đi buốn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu…” Các thể loại chửi? Chửi...
Read More