0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

13 Th2 2019

BÀI LUẬN TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ TẾT CỔ TRUYỀN

/
Posted By
/
Comments0

Với những bạn đã luyện viết nhiều và hình thành được kĩ năng cho bài Writing chắc chắn sẽ nắm được cấu trúc cơ bản nhất của một bài luận. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại cấu trúc cơ bản nhất và dễ ăn điểm nhất trong bài Essay nhé!

Cụ thể trong một đoạn văn chuẩn thường phải có câu chủ đề (topic sentence). Trong câu chủ đề phải có hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea).

– Chủ đề: Thông thường câu chủ đề là câu mở đầu bài viết. Mặc dù trong cách viết tiếng Anh, câu chủ đề còn có thể có các vị trí khác trong bài viết, nhưng để an toàn và không tự làm khó mình nên sử dụng cách viết với câu chủ đề là câu đầu tiên.

– Ý chính: Khi đã có câu chủ đề, ta phải tìm ý để có thể triển khai ý chính. Việc tìm ý không quá phức tạp. Thí sinh chỉ cần tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến câu chủ đề sau đó tự trả lời chúng. Những câu hỏi này thường bắt đầu bằng các từ nghi vấn (question words) như What, When, Where, Why, How. Những câu trả lời cho các câu hỏi trên sẽ được sử dụng như supporting sentences.

Khi đã có các supporting sentences, người viết chỉ cần ráp nối chúng lại thì sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mấu chốt ở công đoạn này là bạn phải biết sắp xếp các câu văn theo một trật tự nhất định chứ không phải “có gì viết nấy”.

Cách sắp xếp supporting sentences trong một đoạn văn sẽ phụ thuộc vào đề bài, người viết có thể sắp xếp supporing sentences theo 1 trong các trật tự dưới đây:

– Từ các chi tiết quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất

– Từ các chi tiết ít quan trọng nhất đến chi tiết quan trọng nhất.

– Theo trật tự thời gian

– Theo trình tự của công việc phải làm

– Theo trình tự không gian. Thường trật tự này chỉ được áp dụng trong một đoạn văn tả quang cảnh/nơi chốn.

Phần kết luận

– Cuối cùng, bạn có thể kết thúc bài viết bằng một câu kết (concluding sentence). Thông thường câu kết được thực hiện bằng cách viết lại câu chủ đề theo một dạng khác mà thôi.

– Tuy nhiên, câu kết không nhất thiết luôn phải có trong đoạn văn, nghĩa là nếu bạn tự tin mình viết tốt thì kết bài với câu kết, còn không thì không sử dụng câu này.

Các bạn cùng tham khảo bài luận mẫu dưới đây về chủ đề thú vị “Tết cổ truyền” nhé

     Lunar New Year, which called Tết Nguyên Đán in Vietnamese, is the most important celebration in Vietnamese culture. The name Tết Nguyên Đán is Sino-Vietnamese for Feast of the First Morning. It is the Vietnamese New Year marking the arrival of spring based on the Lunar calendar.

     Tết is also an occasion for pilgrims and family reunions. Traditionally, every house is usually decorated by apricot blossom in the central and southern parts  of Vietnam or peach blossom in the northern part. In addtion, kumquat tree and marigold are also popular decorations in the north and central.

     In Tet holiday, some traditional dishes is indispensable sush as chung cake, dried candied fruits, Vietnamese sausage, soups or stewed food … The foods that the Vietnamese eat at Tet are varied and diverse, but the people throughout the country all want to have the best and the most beautiful looking food on this occasion to offer their ancestors and to treat their friends and guests.

     On the New Year’s Eve, Vietnamese people have a spectacular celebration which involves the whole nation—some may gather around TV and watch the Tao Quan show, some may go out for fireworks observation. The first day of Tết is reserved for the nuclear family. Children receive a red envelope containing lucky money from their elders. Vietnamese people are aloso spent their time to meet friends and realatives.

     Besides, Tet is known as an occasion for traditional festivals. It was held from January to March according to the lunar calendar.

 

 

 

 

 

Leave a Reply