0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

V. HỌC PHÍ, ƯU ĐÃI VÀ LỊCH HỌC

Học phí
  • 16.000.000VNĐ/khóa  
  • Mỗi khóa 40 buổi – Mỗi chặng 20 buổi
  • 8.000.000VNĐ/chặng
Lịch học
Cơ sở Yết Kiêu

Tên lớp

Level

Lịch học

YCNN 3.2.2

B1+ Thứ 3(18:30-20:30)

YCNN 1.2.1

C1 Thứ 5(18:00-20:00)
Cơ sở Trúc khê

TÊN LỚP

LEVEL LỊCH HỌC

TCNN 3.8.1

B1

Thứ 2 (18:00-20:00)

TCNN 3.10.1

B1

Chủ Nhật (10:00-12:00)

TCNN 3.7.2

B1+

Thứ 7 (18:30-20:30)

TCNN 2.7.1

B2 Chủ Nhật (16:30-18:30)

TCNN 2.6.2

B2+

Thứ 7 (16:30-18:30)

TCNN 1.3.1

C1

Chủ Nhật (8:00-10:00)

TCNN C1.2.2 C1

Thứ 6 (18:00-20:00)

Sau khóa học CNN, học viên không chỉ LÀM CHỦ hai kĩ năng Đọc và Viết mà còn rèn được thêm rất nhiều thói quen tốt cực kì phù hợp với việc học ngôn ngữ đó là tính CHỦ ĐỘNG và KIÊN TRÌ.


Đây chắc chắn sẽ là khóa học phù hợp nhất cho những bạn có niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ và có những định hướng rõ ràng trong tương lai!

LÀM CHỦ TƯ DUY – LÀM CHỦ NGÔN NGỮ – LÀM CHỦ TƯƠNG LAI