0247.3030.686 | 0.888.123.999
info@ivyleaguevietnam.edu.vn

V. HỌC PHÍ, ƯU ĐÃI VÀ LỊCH HỌC

Học phí
  • 16.000.000VNĐ/khóa  
  • Mỗi khóa 40 buổi – Mỗi chặng 20 buổi
  • 8.000.000VNĐ/chặng
Lịch học
Cơ sở Yết Kiêu
Tên lớp Lịch học Lịch Khai Giảng
CNNB1 T3 (18h30-20h30) 06/11/2018
CNNB2 chặng 1 T5 (18h30-20h30) 12/07/2018
CNNB2 chặng 2 T5 (18h30-20h30) 20/12/2018
CNNC1 chặng 1 T7 (14h-16h) 04/08/2018
Cơ sở Trúc khê
Tên lớp Lịch học
CNN3.5.2 Sat (16:30- 18:30)
CNN3.6.1 Sun (16:30- 18:30)
CNN2.4.2 Fri (18:00-20:00)
CNN2.5.1 Sun (8:00 – 10:00)
CNN2.3.2 Sun (10:00 – 12:00)

Sau khóa học CNN, học viên không chỉ LÀM CHỦ hai kĩ năng Đọc và Viết mà còn rèn được thêm rất nhiều thói quen tốt cực kì phù hợp với việc học ngôn ngữ đó là tính CHỦ ĐỘNG và KIÊN TRÌ.

Đây chắc chắn sẽ là khóa học phù hợp nhất cho những bạn có niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ và có những định hướng rõ ràng trong tương lai!

LÀM CHỦ TƯ DUY – LÀM CHỦ NGÔN NGỮ – LÀM CHỦ TƯƠNG LAI