0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  • Tính Hàn Lâm: nghiên cứu hệ thống, đầy đủ, chặt chẽ và quán triệt đồng bộ, có ý nghĩa hoàn thiện nhất để đạt tới tính “kinh điển”. Đọc và Viết là hai kỹ năng yêu cầu sự tìm tòi, nghiên cứu dày công nhất. Hai kỹ năng này xây dựng vốn từ vựng phong phú, chuyên sâu, mang tính nghiên cứu, viết luận, từ đó chuẩn bị một lối tư duy hàn lâm giúp học sinh có nền tảng phát triển vững mạnh chuyên ngành muốn theo đuổi.
  • Học tiếng Anh theo phương pháp khối liệu: tất cả các tài liệu thu thập từ những tài liệu chuyên môn cao và được truyền dạy với tốc độ và cường độ cao.
  • Thời lượng 1 khóa : 40 buổi – Thời lượng 1 buổi học : 2 giờ
THỜI GIAN ĐỌC – VIẾT HÀN LÂM (CHÍNH) BỔ TRỢ NGỮ PHÁP (PHỤ)
1 giờ Phân tích bài đọc và mở rộng chủ đề. Chọn lọc từ vựng và cấu trúc câu hay.

Chỉ ra chủ điểm ngữ pháp.

Làm và chữa một số bài tập về từ vựng

Học chủ điểm ngữ pháp chung.

Làm bài tập về chủ điểm đó.

Chữa lỗi sai trong bài tập về nhà.

1 giờ Học lý thuyết và kỹ năng viết.

Thực hành viết với chủ đề ở các bài đọc.

Hỗ trợ từng học sinh bài tập về nhà của buổi Đọc – Viết Hàn Lâm
BTVN Học thuộc từ vựng và làm bài tập còn lại, nộp chấm điểm.

Làm bài tập ngữ pháp, nộp chấm điểm.

Bài tập ngữ pháp bổ trợ về nhà.

Giao thêm các bài đọc (nếu cần).