0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khóa học CNN được chia thành 4 khóa:

  • CNN level B1
  • CNN level B2
  • CNN level C1
  1.   CNN LEVEL B1

Trình độ Anh ngữ B1 là cấp độ Anh ngữ thứ ba trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được soạn bởi Hội đồng Châu Âu. Trong ngôn ngữ nói hàng ngày, cấp độ này sẽ được gọi là “intermediate” (trung cấp).

  1.   CNN LEVEL B2

Trình độ Anh ngữ B2 là cấp độ Anh ngữ thứ tư (Trung cấp trên) trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được soạn bởi Hội đồng Châu Âu.

Các học viên sẽ hiểu được các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể hoặc trừu tượng.

Viết câu chi tiết, rõ ràng theo nhiều chủ đề; biết so sánh ưu, nhược điểm của từng đề tài trong các bối cảnh khác nhau.

  1. CNN LEVEL C1

Trình độ Anh ngữ C1 là cấp độ Anh ngữ thứ năm (Cao cấp) trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), một định nghĩa về các cấp độ ngôn ngữ khác nhau được soạn bởi Hội đồng Châu Âu.

Học viên sẽ hiểu các loại văn bản dài, phức tạp; nhận biết được các hàm ý. Không chỉ có vậy,các bạn có thể hiểu và tóm tắt một cách dễ dàng những thông tin đọc và nghe được; tái cấu trúc các lập luận và miêu tả thành trình tự.

Biểu hiện khả năng ngôn ngữ tự nhiên, trôi chảy và chính xác, phân lập các tầng nghĩa khác nhau kể cả trong những tình huống phức tạp. Dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp; sử dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.