0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa học trình độ của học viên sẽ được nâng cao rõ rệt:

  • Kỹ năng đọc : đọc nhanh, đọc hiểu, đọc xây dựng vốn từ vựng hàn lâm
  • Kỹ năng tư duy sâu: phân tích, tìm kiếm tài liệu có văn phong trang trọng chính thống
  • Kỹ năng viết : xây dựng kỹ năng viết hàn lâm bậc trung học phổ thông và đại học
  • Các kỹ năng khác : rèn luyện trí nhớ dài hạn, sức chịu đựng bền bỉ, không ngại đọc – viết, coi viết như một niềm vui, như một nghệ thuật lắt léo câu từ
  • Đạt được khả năng Đọc – Viết theo các trình độ B2, C1, C2 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ quốc tế
  • Chuẩn bị hành trang tuyệt vời cho mọi kì thi từ IELTS tới TOEFL iBT tới SSAT và SAT