0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

  • Ngữ pháp được giảng dạy theo lối kích thích tư duy và bài tập được thiết kế theo hướng thúc đẩy các em phải động não để hiểu vì sao cấu trúc này lại có cách sử dụng như vậy kết hợp với những cấu trúc ngữ pháp cơ bản và thường xuyên gặp phải trong tiếng Anh.
  • Lý thuyết ngữ pháp và cách vận dụng của cấu trúc ngữ pháp trong văn cảnh.
  • Cung cấp các bài tập để cho các bạn có thể thực hành vận dụng ngữ pháp vào trong văn viết.
  • Bài tập về nhà được gia tăng để học sinh có thể tự vỡ ra lối tư duy của ngữ pháp được giảng dạy trên lớp.