0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Kết thúc khóa học Ngữ pháp chặng 1, các em sẽ có được một lối tư duy logic về ngữ pháp chứ không còn là học vẹt, là nhớ cấu trúc và nhớ từ. Các em sẽ hiểu tại sao trong một hoàn cảnh phải chia động từ theo một quy tắc nhất định. Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp hợp ngữ nghĩa và hợp ngữ cảnh, tránh tình trạng sử dụng sai cấu trúc ngữ pháp.
  • Kết thúc khóa học Ngữ pháp chặng 2, các em sẽ được trang bị một mảng kiến thức quan trọng trong hành văn Anh ngữ. Trong tiếng Anh, ngữ cảnh là quan trọng và các em sẽ được học các cấu trúc câu và mối quan hệ của các ý trong câu bằng những cách diễn đạt khác nhau.
  • Nâng cao khả năng viết luận cũng như chất lượng bài luận bằng tiếng Anh cho học viên
  • Rèn khả năng tư duy Logic và khả năng ghi nhớ
  • Làm chủ khối lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp khổng lồ
  • Tạo thói quen nghiên cứu chuyên sâu và nắm bắt thông tin linh hoạt