0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

EAP-1200×900—thang-10-1new

  • BIG IDEAS BEHIND BIG ENGLISH (Ý TƯỞNG LỚN THÔNG QUA HỌC TIẾNG ANH)

Các con được tiếp xúc với Anh ngữ không chỉ là ngôn ngữ mà là một chân trời TRI THỨC, hun đúc những Ý TƯỞNG lớn lao về một thế giới HỌC THUẬT ngày mai. Với nội dung học phong phú, các bài đọc, bài ngữ pháp, từ vựng, bài nói, được tổng hợp xúc tích trong từng phân đoạn giáo trình.

  • ACADEMIC SKILLS (HÌNH THÀNH CÁC KỸ NĂNG HÀN LÂM)

Xây dựng, rèn luyện liên tục và nhuần nhuyễn nhóm kỹ năng ngôn ngữ cho các con: NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT theo đúng văn phong chuẩn mực của tiếng Anh Mỹ.

  • CONTENT-BASED BUILT-IN SYLLABUS (CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY THEO SÁT NỘI DUNG TỪNG BÀI)

EAP sẽ không chỉ hữu ích cho các con trẻ mà ngay chính các phụ huynh cũng sẽ được “hưởng lợi” ngôn ngữ khi theo sát bài học của các con. Với chương trình giảng dạy theo từng giai đoạn học trình được thiết kế và phân khúc khoa học, các phụ huynh sẽ theo sát được từng chi tiết bài giảng, đánh giá được kết quả sau từng đơn vị học trình (Unit), và từ đó sẽ nhận thấy sự tiến bộ của con sau thời gian ngắn nhất là 4 tuần học.

  • SYSTEMIC METHODOLOGY AND TEXTBOOK (PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG)

Đây chính là một điểm nổi bật của EAP nhằm tránh các sự trùng lặp và kỹ năng chắp vá. Giáo trình nhất quán với phương pháp giảng dạy, nhấn mạnh các kỹ năng hàn lâm và định hướng xây dựng các kỹ năng này ngay từ khi trẻ bắt đầu bước vào cấp II dựa trên nền móng đã xây từ cấp I.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CONDUCIVE (HƯỚNG NHẬP), CONSTRUCTIVE (XÂY DỰNG), AND CONSTRUING (GIẢNG GIẢI) (3C) sẽ hỗ trợ rất lớn cho sự hình thành ngôn ngữ hệ thống cho các con.