0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Với giáo trình và phương pháp giảng dạy hệ thống từ những kiến thức cơ bản nhất và dần lên cao. Khóa học EAP hướng đến:

  • Giúp các con trẻ trưởng thành và vươn tới những trường đại học hàng đầu nước Mỹ.
  • Hun đúc những Ý TƯỞNG lớn lao về thế giới HỌC THUẬT chuẩn mực.
  • Nhạy bén với các đề tài phong phú, các bài đọc, bài ngữ pháp, từ vựng, bài nói trên nhiều lĩnh vực.
  • Xây dựng nhóm kỹ năng ngôn ngữ cho các con: NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT theo đúng văn phong chuẩn mực của tiếng Anh Mỹ- một ngôn ngữ tiếng Anh đơn giản, trong sáng, và hiệu quả phục vụ mục đích du học dài lâu của trẻ sau khi trưởng thành.