0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình tranh biện Lincoln – Douglas For Kids sẽ có 2 khóa học:

 • Debate Primary
 • Debate Secondary
 1.   DEBATE PRIMARY

1280×540 webbanner kidsdebate4

Khóa học này dành cho các bạn nhỏ từ 7 đến 8 tuổi. Ở độ tuổi này các bạn đang làm quen với tiếng Anh, đang xây dựng nền tảng kiến thức cho ngôn ngữ này vì vậy đây là độ tuổi thích hợp để các bạn thử sức với nhiều phương pháp học mới. Mô hình debate giúp các bạn phát triển khả năng tiếng Anh không chỉ một cách đơn thuần là học lý thuyết tiếng Anh mà là học tiếng Anh thông qua các kĩ năng và phục vụ trực tiếp trong việc phát triển Critical Thinking và kĩ năng Debate.

MỤC TIÊU KHÓA DEBATE PRIMARY
 • Luyện khả năng Nghe tiếng Anh và tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc.
 • Giúp con trẻ tiếp cận các chủ đề phức tạp từ sớm như kinh tế, chính trị, văn hóa, v…v…và biết cách nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt.
 • Luyện kĩ năng ghi chép (note-taking), một trong những kĩ năng cần thiết nhất trong quá trình học tiếng Anh. Kĩ năng này bổ trợ trực tiếp cho việc làm các bài thi Listening và Reading trong tương lai.
 • Hình thành thói quen và khả năng tìm kiếm, nghiên cứu thông tin, hệ thống khối lượng thông tin khổng lồ.
 • Khả năng ghi nhớ từ vựng được nâng cao rõ rệt. Thay vì ghi nhớ các từ đơn lẻ, các em sẽ biết cách ghi nhớ từ vựng theo các cấu trúc câu và áp dụng vào trường hợp nói.
 • Hình thành phản xạ nghe, nói nhạy bén khi tiếp nhận một thông tin hoặc một ý kiến.
 1.   DEBATE SECONDARY

1280×540 webbanner kidsdebate2

Chương trình Debate Secondary là chương trình được chuẩn bị cho những bạn độ tuổi 9 đến 10 tuổi. Khi các em đã có được một khối lượng kiến thức vừa đủ để có thể sử dụng kiến thức về ngôn ngữ và các kĩ năng cơ bản nhất một cách thuần thục. Các em sẽ được dạy các kĩ năng phản biện, tư duy phản biện (critical thinking) và các lỗi phản biện thường gặp trong debate.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC DEBATE SECONDARY
 • Hướng dẫn học viên đưa ra ý kiến, thuyết trình, phản biện một cách có chiến lược.
 • Tăng cường kĩ năng Public Speaking, rèn rũa sự tự tin và bản lĩnh đứng trước đám đông.
 • Tạo ra và phát triển một lập luận mang tính thuyết phục cao.
 • Có cái nhìn đa chiều cho mọi vấn đề được tiếp cận.
 • Sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả và thành thục để tranh biện.
 • Nắm vững kĩ năng ghi chép (note – taking), xử lý thông tin, kĩ năng teamwork và đặc biệt là tư duy đa chiều – critical thinking.