0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Với khóa học Debate này, The Ivy – League Vietnam hướng đến phát triển toàn diện cả kĩ năng mềm và kĩ năng ngôn ngữ cho các học viên.

1.PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM
 • Phát triển tư duy phản biện – Critical Thinking

Sử dụng thông tin để hình thành lập luận chặt chẽ; Phân loại sắp xếp hệ thống lập luận để hình thành quan điểm về một vấn đề cụ thể; Biết cách đặt câu hỏi tốt hơn.

 • Kỹ năng tổng hợp và nghiên cứu thông tin
 • Kỹ năng thuyết trình và tranh biện
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Biết cách hợp tác với người khác để tiếp nhận cũng như chia sẻ tư duy một cách hài hòa, tiến tới xây dựng hệ thống lập luận mạnh mẽ và trình bày hiệu quả cho nhóm của mình.

 • Hình thành bản lĩnh và thói quen nghiên cứu sâu rộng

Bản lĩnh quyết định đến 80% chỗ đứng của một người trong xã hội

Chỉ khi trẻ làm chủ được tiếng Anh thì trẻ mới có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo như một “công cụ” để hỗ trợ cho mọi công việc. Khóa học này không chỉ giúp trẻ học cách biến tiếng Anh thành “công cụ” mà còn là khai thác triệt để giúp trẻ trở nên nổi bật trong mọi khía cạnh. Trẻ sẽ không còn ngại đối mặt với các vấn đề gây tranh cãi mà còn định hướng được cách tiếp cận, tiến hành nghiên cứu sâu và tự mình đưa ra được các phương án giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tuyệt vời hơn, tiếng Anh Debate sẽ cho trẻ bản lĩnh để đưa chính các vấn đề mình nghiên cứu ra để bàn luận và tranh luận trước đám đông. Đây chính là nền tảng cực kì tốt cho những bạn trẻ có mục tiêu lớn về nghề nghiệp trong tương lai.

 • Thúc đẩy nội lực bản thân trẻ, rèn luyện tính chủ động, tích cực của trẻ trong học tập và trong các hoạt động khác.
 • Tự tin, mạch lạc thể hiện quan điểm bản thân một cách đầy lí lẽ và thuyết phục
2. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
 • Kĩ năng đọc hiểu
 • Viết logic và chuẩn bị lập luận theo trường phái Tam đoạn luận (Syllogism)
 • Kĩ năng sử dụng từ ngữ, ngữ pháp, văn phong phù hợp với hoàn cảnh
 • Kĩ năng public speaking
 • Kĩ năng nghe critical