0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Được xây dựng theo chuẩn mực Tranh biện LINCOLN – DOUGLAS và áp dụng theo quy chuẩn của Hiệp Hội Hùng Biện & Diễn Thuyết Hoa Kỳ (National Speech and Debate Association).

1280×540 webbanner kidsdebate3

1.Trước cuộc tranh biện
  • Học sinh được cung cấp, tổng hợp và nghiên cứu thông tin, từ vựng xoay quanh chủ đề.
  • Học sinh chọn đội (Đồng thuận hoặc Phản đối) và cùng nhau làm việc nhóm
2.Trong khi tranh biện
  • Học sinh sẽ tham gia tranh biên theo mô hình Tranh biện Lincoln – Douglas
  • Giáo viên sẽ đóng vai trò trọng tài, đảm bảo thời lượng của mỗi đội, cũng như tính minh bạch, không công kích trong luận điểm biện chứng của mỗi đội.
  • Học sinh cũng đóng vai trò người chấm điểm cho phần tranh biện của các bạn trong lớp.
3.Sau cuộc tranh biện
  • Giáo viên tổng hợp điểm từ các bạn trong lớp và nhận xét.