0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

VI. HỌC PHÍ, ƯU ĐÃI VÀ LỊCH HỌC

Lịch học cơ sở Trúc Khê
LỚP TIME
Analytical – Writing Sun: (14:00 – 16:00)