0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Khóa học này hướng con trẻ theo lối học hàn lâm, chuyên về nghiên cứu, với những mục tiêu đạt được sau khóa học như sau:

  • Cung cấp cho con trẻ một giáo trình chuyên sâu nguồn tư liệu học tập dồi dào
  • Hình thành thói quen lập luận và phân tích các lập luận
  • Phát triển và đẩy mạnh tư duy phê phán
  • Có cái nhìn sâu rộng về kiến thức thực tiễn
  • Cung cấp công cụ tổng hợp kiến thức thực tiễn
  • Kỹ năng viết luận đạt IELTS từ 7.5 trở lên
  • Có khả năng phân tích, phê phán các bài luận khác