0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

IV. YÊU CẦU ĐẦU VÀO VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Yêu cầu đầu vào

Các bạn sẽ phải trải qua một bài test thực tế:

  • Nghe một bản tin, ghi chép nội dung và trả lời câu hỏi
  • Dịch 1 đoạn tin từ BBC, CNN hoặc CNBC
  • Viết 150 từ bình về chủ đề cho sẵn
Chương trình học

Lớp dự kiến khai giảng vào ngày 25/11/2018.

Khóa học bao gồm 25 buổi.

Thời gian: Chủ nhật hàng tuần, từ 14h – 16h.