0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

Fast Skill

 

Khóa học này sẽ là một môi trường phù hợp cho các học sinh có thể ngay lập tức áp dụng những kĩ năng được truyền đạt trên lớp vào thực hành thực tiễn. Bốn kĩ năng chính sẽ được học sinh tôi luyện và làm chủ theo một lộ trình chi tiết và chuyên sâu. Rất nhiều những chủ đề thú vị được bao gồm nhằm tăng cường vốn từ vựng cho học sinh. Chương trình cũng tạo điều kiện cho các em được phát triển kĩ năng nói và trình bày ý tưởng trước đám đông, qua đó tăng cường khả năng diễn thuyết của học sinh. Trải qua quá trình khổ luyện liên tục và khắt khe này, những kĩ năng và kiến thức mới sẽ được các em học sinh thấm nhuần một cách toàn diện nhất.