0247.3030.686 | 0.888.123.999
info@ivyleaguevietnam.edu.vn

IV. YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Đối tượng học viên khóa học Analytical writing hướng đến là tất cả các em học sinh trên toàn địa bàn Hà Nội

  • Có trình độ tiếng Anh siêu việt
  • Có nền tảng về tranh biện, học thuật
  • Các em học chuyên ngoại ngữ trên toàn địa bàn Hà Nội
  • Có mong muốn nâng cao trình độ viết luận của mình vượt lên trên mức kĩ năng và đạt đến trình độ “bậc thầy”, dễ dàng vượt qua các kì thi mang tính đặc thù chuyên môn quốc tế như SAT, IELTS, TOEIC, TOEFL,…v…v…